ZERO-WASTE Backup and Instant Recovery

FileServer Sync&Protect

Server Sync&Protect (u daljem tekstu, FSSP) spaja lokalne sisteme za skladištenje podataka (lokalni storage) i automatizuje replikaciju i sinhronizaciju podataka ka Microsoft Azure Blob storage, omogućavajući vam da na jednostavan i lagan način rešite različite izazove u toku rada – od usklađivanja podataka sa troškovima skladištenja i transparentne migracije do proširivanja svojih primarnih sistema za skladištenje podataka ka cloud-u.

Kako to radi?

Čim instalirate FSSP na računar, možete da kreirate parove koji se sastoje od izvora (lokalni server ili PC) i ciljanog sistema za skladištenje (Microsoft Azure Blob storage). Dok korisnici i aplikacije rade direktno na lokaciji izvora (npr. lokalni serverski storage), u oblaku će biti prikazan sadržaj i izvora i cilja, kao što je i lokalno sačuvano. Primenom jednog ili svih mehanizama za upravljanje životnim ciklusom podataka, FSSP distribuira podatke između dva sloja virtualnih jedinica (lokalno i cloud):

Replikacija podataka

FSSP kopira datoteku iz izvora (lokalni storage) na cilj (Microsoft Azure Blob storage). Automatska replikacija se izvodi na osnovu kriterijuma definisanih od strane korisnika. Takođe, možete ručno kopirati lokalne podatke u cloud.

Povraćaj prostora

FSSP oslobađa lokalni prostor zamenom replicirane datoteke sa „nearline“ fajlom (nearline – fajl veličine nekoliko bajtova, meta podaci). Nearline fajl izgleda upravo kao stvarni fajl koji zamenjuje ali ne sadrži nikakve podatke i ne zauzima prostor na lokalnom disku. Nearline fajl je u relaciji sa istim tim repliciranim fajlom u cloud-u, što omogućava vraćanje pomenutog fajla na lokalni računar (izvor) u onom trenutku kada se tom fajlu pristupa. Preuzimanje iz cloud-a je automatsko u slučaju da korisnik, aplikacija ili proces pokušaju da pristupe nearline fajlu.

Arhiviranje

FSSP oslobađa prostor na izvoru (lokalni storage) pomeranjem replicirane datoteke u cloud (sa „hot“/“cool“ nivoa ciljnog prostora za skladištenje u sloj „arhive“) i zamenom replicirane datoteke na izvoru sa „offline“ fajlom. Offline fajl izgleda upravo kao stvarna datoteka koju zamenjuje, ali ne sadrži nikakve podatke i ne zauzima prostor u vašem izvoru. Offline fajl upućuje na stvarni fajl na nivou arhive cloud storage, ali za razliku od nearline fajlova, može se vratiti na izvor samo ručno, preko FSSP. Automatsko arhiviranje se vrši na osnovu kriterijuma koji su definisani od strane korisnika. Takođe, možete ručno arhivirati fajl ili ga rehidratirati (premestiti datoteke iz nivoa arhive u hot/cool nivo ciljnog storage), koristeći FSSP command-line interfejs ili shell ekstenziju.

Comtrade Distribution kanali

Facebook: https://www.facebook.com/ComtradeDistributionCSP/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/comtrade-distribution-csp/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjwRVP-5bu1cR4oJ5RfH3xA
Email: CTMicrosoft@comtrade.com
Phone: 065 209 69 13

Download PDF: ZERO-WASTE Backup and Instant Recovery – Comtrade Distribution